Ringen

Voor het bestellen van ringen kunt u terecht bij de ringencommissaris Hans Dorst. Algemene informatie van de Nederlandse Bond voor vogelliefhebbers vindt u via de onderstaande link:
http://www.nbvv.nl/ringen/index.asp

Let er vooral op dat er vier bestelrondes zijn en dat u op tijd uw bestelling doorgeeft.
Graag uw compleet ingevuld  formulier samen met het verschuldigde bedrag inleveren bij
Hans Dorst.
Heeft u vragen over het bestellen van de ringen, neem dan gerust contact op met Hans.
Houd de inlevertermijnen goed in de gaten!

Ringenbestellingen 2020: Kleur Groen

                       Bestelperiode:                           Uitlevering:

Ronde 1        1 April- 15 Mei  2019                               Na 1 Oktober

Ronde 2       16 Mei-1 Oktober  2019                           Na 1 December

Ronde 3       1 Oktober- 30 Januari 2020                   Na 1 April

Ronde 4       1 februari – 30 Maart 2020                     Na 15 Mei

   Ronde 3 inleveren bij Hans Dorst voor 20 Januari 2020 !

Hieronder vind u de link waar vanaf u het bestelformulier voor normale ringen kunt downloaden.

http://www.nbvv.nl/download/ringen/Ring2019-1%20LidNBvV-VL-NLid-invulbaar-kunststof.pdf

Hieronder vind u de link waar vanaf u het bestelformulier voor ringen van beschermde vogels kunt downloaden:

http://www.nbvv.nl/download/ringen/ringen_LNV_%20invulbaar.pdf

Let er goed op dat dit formulier niet als kopie mag worden ingeleverd, maar alleen een origineel formulier!!