Ringen

Voor het bestellen van ringen kunt u terecht bij de ringencommissaris Hans Dorst. Algemene informatie van de Nederlandse Bond voor vogelliefhebbers vindt u via de onderstaande link:
http://www.nbvv.nl/ringen/index.asp

Let er vooral op dat er vier bestelrondes zijn en dat u op tijd uw bestelling doorgeeft.
Graag uw compleet ingevuld  formulier samen met het verschuldigde bedrag inleveren bij
Hans Dorst.
Heeft u vragen over het bestellen van de ringen, neem dan gerust contact op met Hans.
Houd de inlevertermijnen goed in de gaten!

Ringenbestellingen 2021: Kleur:  Violet

                       Bestelperiode:                           Uitlevering:

Ronde 1        1 April- 05 Mei  2020                               Na 1 Oktober

Ronde 2       06 Mei-20 September  2020                   Na 15 December

Ronde 3       21 September- 20 Januari 2021              Na 1 April

Ronde 4       21 Januari – 20 Maart 2021                     Na 15 Mei

   Ronde 4 inleveren bij Hans Dorst voor 20 Maart 2021 !

Hieronder vind u de link waar vanaf u het bestelformulier voor normale ringen kunt downloaden.

Downloads

Hieronder vind u de link waar vanaf u het bestelformulier voor ringen van beschermde vogels kunt downloaden:

Downloads

Let er goed op dat dit formulier niet als kopie mag worden ingeleverd, maar alleen een origineel formulier!!