Historie & Feiten

Het ontstaan van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg e.o.
Eind 1961 waren drie Woudenbergs mannen, nl. Gart Hoek, Wim Wiggemansen en Bertus de Bree op een vogelshow in Amersfoort.
Ze waren het er wel over eens dat ze in Woudenberg ook wel een vogelvereniging op konden richten. Echter, om een vereniging aan te melden bij de Algemene bond moesten eerst 13 leden worden ingeschreven.
Ze besloten om door het dorp te gaan fietsen en waar ze vogels zagen leden te werven voor hun nieuw op te richten vogelvereniging Zang& Kleur.

Er waren 2 jongens uit Leusden die bij Gart Hoek kwamen om kanaries te kopen. Hij wilde de vogels eigenlijk niet verkopen. Tot Gart opeens op een goed idee kwam en zei; “Oké, jullie kunnen de vogels kopen als jullie lid worden van de vereniging”
En dat hebben ze gedaan. De jongens waren 15 en 17 jaar oud.

Op 1 februari 1962 waren 13 leden ingeschreven en hebben ze zich aangemeld bij de Algemene bond. Elke 1e donderdag van de maand werd vergaderd in een klas lokaal aan de Geeresteinselaan. De contributie was 0,75 gulden per maand.
Het bestuur werd gevormd door Bertus de Bree als penningmeester en Gart Hoek als secretaris.
Het werd augustus 1962 toen er besloten werd om in het najaar een tentoonstelling te gaan houden. Er moesten wel eerst stellingen
De 1e vogeltentoonstelling was begin december 1962 in het klaslokaal aan de Geeresteinselaan. Er werden 103 kanaries ingestuurd die door de heer van Ginkel uit Amersfoort werden gekeurd.

Op deze 1e Woudenbergse tentoonstelling werd Theo Muller kampioen.
Met een stencilmachine moest de catalogus in elkaar gedraaid worden, dat was een hele klus. Het aantal bezoekers viel niet tegen en er kwamen zich weer wat nieuwe leden melden.
De 2e show was in de 1e week van december. Alles was netjes voor elkaar en het zag er allemaal goed uit. De Sinterklaas optocht door het dorp en … tot overmaat van ramp komt de Sinterklaas bij de vogelshow naar binnen en de pieten maar pepernoten strooien.
De kinderen doken onder de stellingen door; een grote puinhoop, het zag er niet meer uit.

De vereniging groeide gestaag en de tentoonstelling werd uitgebreid naar 2 zalen zodat er ook tropen en grote parkieten ingeschreven konden worden.
In 1969 werd voor het eerst een witte valkparkiet ingestuurd. Voor die tijd echt iets heel aparts. Een koppel koste in die tijd nog zo’n Fl.1400,- gulden.

Er werden ook wel eens vogels gestolen bij leden van Zang & Kleur, o.a. bij dhr. van Dam uit Maarn. De man trok het zich zo aan dat hij een hart aanval kreeg. Twee weken later, de kinderen hadden een nieuwe vogel voor hem gekocht, zat hij in de kamer en er stonden drie mannen bij de volière.
Hij ging naar buiten en vroeg wat ze kwamen doen. Toen bleken het twee agenten te zijn met de dader.
Van Dam werd zo kwaad en kreeg weer een hartaanval, hieraan is hij uiteindelijk overleden.

Ook bij Gart Hoek werden vogels, kanaries, gestolen. Hij ging naar vogelhandelaar Blankenstein in Veenendaal om nieuwe vogels te kopen. Op zijn gemak stond hij de vogels te bekijken tot hij tot de ontdekking kwam dat daar in de kooien zijn vogels zaten.

Hij zei tegen Blankenstein; “Dat zijn mijn vogels”. Blankenstein; “Bewijs het maar, haal de politie er maar bij”. De politie kwam en Gart noemde zijn kweeknummer op en het klopte allemaal.
Hij kreeg zijn vogels terug en de dader hadden ze ook zo te pakken.

De vereniging bleef doorgroeien. Tot het moment kwam dat wij in het lokaal door de vloer zakten en de gemeente er niets meer aan wilde doen.
We kwamen zo terecht in het gebouw achter Hotel de Schans. Daarna naar de eierenhal in het dorp die later als brandweerkazerne in gebruik werd genomen. Inmiddels was Adriaan Hosang onze voorzitter geworden.
In de eierenhal hebben we samen met Scherpenzeel een tentoonstelling gehouden. Later werd een paar jaar lang in Maarn aan de Schoollaan in een school de tentoonstelling gehouden.

Dhr. Hosang verhuisde naar Renswoude en Ton Hoogland werd voorzitter. In die tijd kwam de vereniging samen in het verenigingsgebouw aan de Schans naast de brandweerkazerne.
Dit was een prachtige locatie waar we ook de  tentoonstelling konden houden.
Ton Hoogland ging naar Zeist en Piet van Doorn werd voorzitter.  Het was in die jaren een bloeiende vereniging en er kwamen steeds meer leden bij.
Er werden in die tijd toch wel 400 vogels ingebracht waaronder naaktoog kakatoe’s van P. van Doorn.
Van Doorn bedankte als voorzitter en toen werd Geurt van Leeuwen gekozen. Deze man heeft het maar kort mogen doen, omdat hij zijn vogels op moest ruimen vanwege de ziekte van zijn zoontje.
Hierna werd Gerard de Goede als voorzitter verkozen.
In deze tijd hebben we ook nog een lid gehad die vogels bij vogelhandelaar Henk Valkenburg uit Maarn gestolen had. Deze dader was plots spoorloos verdwenen.

Zang & Kleur bestond 25 jaar, hier moest toch wat aan gedaan worden; districtstentoonstelling. Er moest heel veel werk verzet worden voor het zover was. Op deze show stonden toch wel ruim 1600 vogels terwijl het jaar daarvoor in 1986 op de onderlinge tentoonstelling,  640 vogels ingeschreven werden; 200 kanaries, 300 tropen, 20 insecteneters, 80 grote parkieten en dan nog wat duiven en kwartels.
Tijdens de district tentoonstelling moesten er elke nacht twee leden blijven slapen. Hans Methorst en Evert Barten waren die nacht aan de beurt. Omdat er twee roodvleugel gaailijsters zaten, die midden in de nacht begonnen te fluiten, zei Evert tegen Hans; “Ga jij maar op het podium bij de vogels slapen dan slaap ik hier wel bij de ingang”.
Terwijl Evert sliep heeft Hans echter niet veel geslapen.
Tijdens deze show zijn er heel veel vogels verkocht waar Evert Blotenburg zijn handen vol aan had terwijl de verzorging ’s morgens perfect verzorgd werd door Janny van Baren.

Hierna werd H. Blotenburg  voorzitter. Daar het verenigingsgebouw gesloopt zou worden zijn wij uitgeweken naar Maarn in “de Twee markten”.
Nadat daar twee jaar de tentoonstelling gehouden werd zat de vereniging fiks in een dip; er waren toen nog maar 160 vogels op de tentoonstelling.

Hierna kwamen wij terecht in het gebouw van de tafeltennisvereniging “Smash” in Woudenberg. Een mooie locatie waar we nu nog steeds vertoeven.
De heer Blotenburg is afgetreden en Dick Moesbergen werd de nieuwe voorzitter. De vereniging klom geleidelijk aan weer uit de dip en er kwamen weer meer vogels op de show.
Ook kwamen er weer meer jeugdleden bij wat voor een vereniging natuurlijk erg nuttig is; de jeugd heeft natuurlijk de toekomst.
Dick Moesbergen moest, tot ons aller spijt, zijn functie als voorzitter om gezondheidsredenen neerleggen. Hierna werd Erik-Jan Huisman als voorzitter gekozen.

Wij als leden van de vereniging Zang en Kleur moeten blij zijn met een zo jong bestuur met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar!
Door Evert Barten